Photo by banhtrangtayninh267

Cận cạnh bánh tráng sa tế tắc bên mình nha mấy bạn ơi. Sa tế bên mình bảo đảm cay 100% cay nhưng ghiền lắm đó 😄😄
#Diadiemanuong #banhtrang #banhtrangtron #lozisaigon #foodysaigon

Cận cạnh bánh tráng sa tế tắc bên mình nha mấy bạn ơi. Sa tế bên mình bảo đảm cay 100% cay nhưng ghiền lắm đó 😄😄 #Diadiemanuong #banhtrang #banhtrangtron #lozisaigon #foodysaigon

#diadiemanuong #banhtrang #banhtrangtron #lozisaigon #foodysaigon

Instagram Follow Adder

GetHashtags.com, and we'll display it here!